AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dạng thù hình nào của cacbon dẫn điện tốt?

  • A. Kim cương.
  • B. Than chì.
  • C. Cacbon vô định hình. 
  • D. Cả 3 dạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>