YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 152 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 152 sách GK Hóa lớp 9

Chọn một thuốc thử để phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học. (Nêu rõ cách tiến hành).

a) Dung dịch glucozơ và dung dịch rượu etylic.

b) Dung dịch glucozơ và dung dịch axit axetic.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

a) Chọn thuốc thử là AgNO3 trong dung dịch NH3 (đun nóng)

Chất nào tham gia phản ứng tráng gương đó là glucozơ, chất còn lại không tác dụng là rượu etylic.

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag.

b) Có hai phương pháp phân biệt như sau:

Phương pháp 1: Chọn thuốc thử là Na2CO3

Chất nào có phản ứng cho khí bay ra là CH3COOH, chất còn lại không phản ứng là glucozơ

2CH3COOH + Na2CO3      →  2CH3COONa + CO2 + H2O

Phương pháp 2: Dùng thuốc thử là quỳ tím

Dung dịch chuyển màu làm quỳ tím thành đỏ là CH3COOH, chất còn lại không làm chuyển màu quỳ tím là glucozơ.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 152 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON