RANDOM

Bài tập 2 trang 152 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 152 sách GK Hóa lớp 9

Chọn một thuốc thử để phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học. (Nêu rõ cách tiến hành).

a) Dung dịch glucozơ và dung dịch rượu etylic.

b) Dung dịch glucozơ và dung dịch axit axetic.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

a) Chọn thuốc thử là AgNO3 trong dung dịch NH3 (đun nóng)

Chất nào tham gia phản ứng tráng gương đó là glucozơ, chất còn lại không tác dụng là rượu etylic.

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag.

b) Có hai phương pháp phân biệt như sau:

Phương pháp 1: Chọn thuốc thử là Na2CO3

Chất nào có phản ứng cho khí bay ra là CH3COOH, chất còn lại không phản ứng là glucozơ

2CH3COOH + Na2CO3      →  2CH3COONa + CO2 + H2O

Phương pháp 2: Dùng thuốc thử là quỳ tím

Dung dịch chuyển màu làm quỳ tím thành đỏ là CH3COOH, chất còn lại không làm chuyển màu quỳ tím là glucozơ.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 152 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thanh Thảo

  Khi lên men glucozơ, người ta thấy thoát ra 5,6 lít khí cacbonic ở đktc.(Hiệu suất của quá trình lênmen là 95%).

  a.Tính khối lượng rượu etylic tạo ra sau khi lên men.

  b.Tính khối lượng glucozơ đã lấy lúc ban đầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  khi lên men 300g dung dịch glucozo người ta thấy thoát ra 16,8 lít khí CO2 điều kiện tiêu chuẩn

  a) Viết phương trình phản ứng Tính khối lượng rượu etylic tạo ra sau khi lên men b) Tính nồng độ phần trăm dung dịch glucozơ đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA