Xác định nguyên tố A biết nguyên tử A nặng gấp 4 nguyên tử Nitơ?

bởi Nguyễn Lệ Diễm 08/05/2019

giúp mik vs !!!! mik cần gấp lắm!!!huhu

1) Dựa vào bảng 1 SGK trang 42 ,hãy cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố A, biết nguyên tử A nặng gấp 4 nguyên tử Ni tơ ?

2) Hợp chất của kim loại M vs nhóm PO4 có công thức là M3(PO4)2. PTK=267.Tính toán để xác định M là nguyên tố nào?

3) Biết 1/4 nguyên tử X nặng bằng nguyên tử Kali. Xác định tên và KHHH của nguyên tố X?

Câu trả lời (1)

  • 1, Ta có :NTK của N=14

    NTK của A=4.NTK của N=>NTK của A=4.14=56

    Vậy A là ng tố Sắt (Fe)

    bởi Phạm Ly 08/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan