AMBIENT

Tính % về khối lượng của nguyên tố có trong Al(NO3)3?

bởi Đan Nguyên 23/04/2019

Hãy tính thành phần % về khối lượng của từng nguyên tố trong hợp chất có công thức Al(NO3)3

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ta có MAl(NO3)3 = 27 + 14 .3 + 16 . 3 . 3 = 213

  => %MAl = \(\dfrac{27}{213}\) . 100 \(\approx\) 12,68 %

  => %MN = \(\dfrac{14\times3}{213}\) . 100 \(\approx\) 19,72 %

  => %MO = 100 - 12,68 - 19,72 = 67,6 %

  bởi Nguyễn Tâm 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>