YOMEDIA

Bài tập 43.3 trang 59 SBT Hóa học 8

Bài tập 43.3 trang 59 SBT Hóa học 8

Hãy trình bày cách pha chế 150ml dung dịch HNO3 0,25M bằng cách pha loãng dung dịch HNO3 5M có sẵn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 43.3

nHNO3 = CM.V = 0,25.0,15 = 0,0375 mol

VHNO3 = 0,0375 : 5 = 0,0075 lít = 7,5 ml

* Cách pha chế:

- Đong lấy 7,5ml dung dịch HNO3 5M cho vào bình chứa.

- Cho thêm dần dần nước cất vào bình cho đến đủ 150ml lắc đều, ta được 150m dung dịch HNO3 cần pha chế.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43.3 trang 59 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA