ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tính số gam H2O cần thêm vào 200g H2SO4 9,8% để thu được H2SO4 4,9%?

1)cho a hỗn hợp gồm hai kim loại là Magie và Sắt tác dụng vừa đủ với 200ml HCl , sau phản ứng thu được 6,72 lít khí Hidro( đktc)
a.Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng
b.Tính a. Biết tỉ lệ số mol của magie và sắt là 1:2
2) có 200g dung dịch H2SO4 9,8%
a) Tính số gam nước và số ml nước cần thêm vào 200g dung dịch H2SO4 9,8% trên để thu được dung dịch H2SO4 4,9%.Biết khối lượng riêng của nước D=1g/ml
b)Nếu cho toàn bộ 200g dung dịch H2SO4 9,8% trên tác dụng với 19,5g kẽm thì nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành là bao nhiêu ?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu 1:

  a) \(n_{H_2}=\dfrac{V}{22,4}=\dfrac{6,72}{22,3}=0,3\left(mol\right)\)

  \(pthh:Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\left(1\right)\)

  \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\left(2\right)\)

  Theo \(pthh\left(1\right);\left(2\right):n_{HCl}=2n_{H_2}=2\cdot0,3=0,6\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow C_{M\left(HCl\right)}=\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,6}{0,2}=3\left(M\right)\)

  b) Theo \(pthh\left(1\right);\left(2\right):n_{h^2\left(Fe+Mg\right)}=n_{H_2}=0,3\left(mol\right)\)

  Gọi số mol của \(Mg\)\(x\left(mol\right)\)

  Số mol của \(Fe\)\(2x\left(mol\right)\)

  \(\text{Ta có : }x+2x=0,3\\ \Leftrightarrow3x=0,3\\ \Leftrightarrow x=0,1\\ \Rightarrow n_{Mg}=0,1\left(mol\right)\\ n_{Fe}=2\cdot0,1=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{Mg}=n\cdot M=0,1\cdot24=2,4\left(g\right)\\ m_{Fe}=n\cdot M=0,2\cdot56=11,2\left(g\right)\\ \Rightarrow a=m_{h^2\left(Fe+Mg\right)}=2,4+11,2=13,6\left(g\right)\)

    bởi Hoàng xuân Để 26/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng


cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.97 : H247NET3_FAQ_LIST_NEWhoahoc_lop8

 

YOMEDIA
1=>1