YOMEDIA

Để trung hòa 50g H2SO4 19,6% cần vừa đủ 25g NaOH đã dùng ?

Để trung hòa 50g đ H2So4 19,6% cần vừa đủ 25g dd NaOH đã dùng ??

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

  \(m_{H_2SO_4}=50\times19,6\%=9,8\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow n_{H_2SO_4}=\dfrac{9,8}{98}=0,1\left(mol\right)\)

  a) Theo PT: \(n_{NaOH}=2n_{H_2SO_4}=2\times0,1=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{NaOH}=0,2\times40=8\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow C\%_{ddNaOH}=\dfrac{8}{25}\times100\%=32\%\)

  b) Theo PT: \(n_{Na_2SO_4}=n_{H_2SO_4}=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{Na_2SO_4}=0,1\times142=14,2\left(g\right)\)

  \(\Sigma m_{dd}=50+25=75\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow C\%_{ddNa_2SO_4}=\dfrac{14,2}{75}\times100\%=18,93\%\)

    bởi Nguyễn Công 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA