Cần hòa tan bao nhiêu gam Na vào 47,8g NaOH 25% để thu được nồng độ 31,9%?

bởi Lê Trung Phuong 25/05/2019

Cần hòa tan bao nhiêu gam kim loại Na vào 47.8g dd NaOH 25% để thu được dd có nồng độ 31.9%?

Câu trả lời (1)

 • Gọi m là khối lượng Na cần tìm

  \(2Na\left(\dfrac{m}{23}\right)+2H_2O\rightarrow2NaOH\left(\dfrac{m}{23}\right)+H_2\)

  \(m_{NaOH\left(25\%\right)}=47,8.25\%\left(g\right)\)

  \(m_{H_2}=\dfrac{m}{23}\left(gam\right)\)

  Dung dịch sau có nồng độ 31,9% \(\Leftrightarrow31,9=\dfrac{\left(\dfrac{m}{23}.40+47,8.25\%\right).100}{m+47,8-\dfrac{m}{23}}\)

  \(\Rightarrow m=2,3\left(g\right)\)

  bởi P. Linh Lê 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan