YOMEDIA

Cần bao nhiêu ml H2SO4 D = 1,64 g/ml và bao nhiêu ml D = 1,28 g/ml để được 600 ml H2SO4 D = 1,40 g/ml?

1. Cần bao nhiêu ml dung dịch H2SO4 D = 1,64 g/ml và bao nhiêu ml dung dịch D = 1,28 g/ml để được 600 ml dung dịch H2SO4 D = 1,40 g/ml.

2. Cần pha bao niêu ml nước cất D= 1 g/ml với dung dịch NaOH D = 1,20 g/ml để được 900 ml dung dịch NaOH D = 1,10g/ml.

3. Hòa tan một lượng muối cacbonat của một kim loại hóa trị II bằng dung dịch H2SO4 16%. Sau khi khí không thoát ra nữa thu được dung dịch muối sunfat 22,2%. Xác định công thức của muối cacbonat kim loại hóa trị II.

  bởi Lê Bảo An 05/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi CTTQ muối cacbonat đó à:ACO3

  Xét 1 mol ACO3=>\(m_{ACO_3}\)=A+60(g)

  Ta có PTHH:

  ACO3+H2SO4->ASO4+H2O+CO2

  1..............1............1....................1........(mol)

  Theo PTHH:\(m_{H_2SO_4}\)=98.1=98(g)

  \(C_{\%ddH_2SO_4}\)=16%

  =>mdd(axit)=98:16%=612,5(g)

  \(m_{ASO_4}\)=1.(A+96)=A+96(g)

  \(m_{CO_2}\)=44.1=44(g)

  Ta có:mddsau=\(m_{ACO_3}\)+mdd(axit)-\(m_{CO_2}\)=A+60+612,5-44=628,5+A

  Theo gt:\(C_{\%ASO_4}\)=22,2%

  =>\(\dfrac{A+96}{A+628,5}\).100%=22,2%

  =>100A+9600=22,2A+13952,7

  =>77,8A=4352,7=>A=56(Fe)

  Vậy CTHH muối cacbonat đó là:FeCO3

    bởi Phạm Công 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA