Bài tập 3 trang 100 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 tr 100 sách GK Hóa lớp 8

Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ? Vì sao?

Na2O, MgO, CO2, Fe2O3, SO2, P2O5

Gọi tên các oxit đó.

Gợi ý trả lời bài 2

 • Oxit axit: CO2 (cacbon đioxit), SO2 (lưu huỳnh đioxit), P2O5 (điphotpho pentaoxit). Vì các oxit của phi kim và có những axit tương ứng.
 • Oxit bazơ: Na2O ( natri oxit),MgO(magie oxit), Fe2O3 (sắt III oxit). Vì các oxit là các oxit của kim loại và có những bazơ tương ứng.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 100 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • Trịnh Lan Trinh

  Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu 
  được V1 lít H2. Trong một thí nghiệm khác, hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong 
  dung dịch HNO3 loãng dư thu được V2 lít hỗn hợp khí Y gồm hai khí không màu trong 
  đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Tỷ khối của Y đối với H2 là 16,75. Thiết lập 
  mối quan hệ giữa V1với V2 (Thể tích khí đo ở cùng điều kiện). 
  A.V1= 2,375V2 
  B.V1= 4,250V2 
  C.V1= 5,625V2 
  D.V1= 2,125V2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  Cho dung dịch HCl tác dụng hết với một lượng hỗn hợp bột Fe và Al2O3 người ta thu đc 2,24l H2 đo ở đktc và 39,4g hỗn hợp hai muối khan. Tính khối lượng mỗi chất ban đầu 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  Đốt cháy 6,2 g photpho trong bình chứa 7,84 lít oxi (đktc). Hãy cho biết sau khi cháy :

  a) Photpho hay oxi, chất nào còn thừa và khối lượng là bao nhiêu.

  b) Chất nào được tạo thành và khối lượng là bao nhiêu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn