YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 155 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 155 sách GK Hóa lớp 12

Khi nung nóng 2 mol natri đicromat người ta thu được 48 gam oxi và 1 mol crom(III) oxit. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng và xét xem natri đicromat đã bị nhiệt phân hoàn toàn hay chưa?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Nhận định & Phương pháp

Bài 5 thuộc bài cơ bản giúp rèn luyện khả năng ghi nhớ phương trình nhiệt phân, cụ thể là nhiệt phân muối natriđicromat. Từ số mol Oxi sẽ tìm được số mol  Na2Cr2O7 ⇒  Na2Cr2O7 hết hay còn.

Lời giải:

 (mol)

⇒ Na2Cr2O7  Na2O+ Cr2O3 +  O2

      1                 1               1,5(mol)

⇒ Na2Cr2Ochưa bị phân hủy hết

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 155 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON