YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 194 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 1 trang 194 SGK Hóa học 12 nâng cao

Có nhận xét gì về tính chất hóa học của các hợp chất Cr(II), Cr(III) và Cr(VI)? Dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Cr (II) có tính khử mạnh:

2CrCl2 + Cl2 → 2CrCl3

Cr (III) vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

2CrCl3 + Zn → 2CrCl2 + ZnCl2

2CrCl3 + 3Cl2 + 16NaOH → 2Na2CrO4 + 12NaCl + 8H2O

Cr (VI) có tính oxi hóa mạnh.

2CrO3 + 2NH3 → Cr2O3 + N2 + 3H2O

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 194 SGK Hóa học 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON