Bài tập 4 trang 155 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 155 sách GK Hóa lớp 12

Hãy viết công thức của một số muối crom trong đó nguyên tố Crom:

a) Đóng vai trò cation.

b) Có trong thành phần của anion.

Gợi ý trả lời bài 4

Nhận định & Phương pháp

Câu a: Chỉ cần Cr đóng vai trò cation kim loại

Câu b: Crom nằm trong gốc anion của gốc muối.

Lời giải:

Câu a: Crom đóng vai trò cation: CrCl2, Cr2(SO4)3.

Câu b: Crom có trong thành phần của anion: Na2CrO4, K2Cr2O7.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 155 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • bala bala

  1) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau: Ba2+; Mg2+; Pb2+; Cl+; C2O42- đựng trong các lọ bị mất nhãn. Viết phương trình phản ứng minh họa.

  2) Trình bày các phản ứng của cation Pb2. Viết phương trình phản ứng minh họa.

  3) Hãy xây dựng công thức tính kết quả trong phương pháp phân tích khối lượng. Áp dụng cho bài toán sau:

  Xác định hàm lượng BaCl2.2H2O tinh khiết trong mẫu bari clorid kỹ thuật. Biết rằng khối lượng mẫu đem thử là 0,5956g và khối lượng BaSO4 sau khi nung là 0,464g.

  4) Chuẩn độ 100ml nước (có mặt hệ đẹm amoniac) với chỉ thị Đen ericrom T hết 8,5ml EDTA 0,1M. Hãy giải thích các định lượng và tính theo độ cứng Đức của nước đem định lượng.

  5) Công thức hóa học của muối Mohr được viết như sau: (NH4)2SO4FeSO4.6H2O

  Có thể sử dụng kali permmanganat để định lượng muối Mohr được không? Hãy giải thích?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời