YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 190 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 3 trang 190 SGK Hóa học 12 nâng cao

Cho phản ứng:

...Cr + ...Sn2+ → Cr3+ + ...Sn

a, Khi cân bằng phản ứng trên, hệ số của ion Cr3+ sẽ là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

b, Pin điện hóa Cr-Cu trong quá trình phóng điện xảy ra phản ứng:

2Cr (r) + 3Cu2+(dd) → 2Cr3+ (dd) + 3Cu (r)

Suất điện động chuẩn của pin điện hóa là:

A. 0,04 V

B. 1,08 V

C. 1,25 V

D. 2,50 V.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

Đáp án B.

2Cr + 3Sn2+ → 2Cr3+ + 3Sn

Câu b:

Đáp án B

Epin = Eo (Cu2+/Cu) – Eo (Cr3+/Cr) = 0,34 – (0,74) = 1,08V

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 190 SGK Hóa học 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON