YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 155 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 155 sách GK Hóa lớp 12

Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển hóa sau:

Cr Cr2O3 Cr2(SO4)3 Cr(OH)3 Cr2O3.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Nhận định & Phương pháp

(1) Nhận thấy Cr2O3 so với Cr có thêm oxi như vậy ta + O2

(2) So Cr2O3 với Cr2(SO4)3 thấy sự thay thế O bằng SO42- nên ta cộng với axit H2SO4.

(3) So sánh Cr2(SO4)3 với Cr(OH)3 là sự thay thế SO42- bằng OH-. Nhưng vì Cr(OH)3 là hidroxit lưỡng tính nên không thể cho phản ứng với bazơ mạnh.

(4) Phản ứng nhiệt phân hidroxit tạo oxit.

Lời giải:

4Cr + 3O2  2Cr2O3

Cr2O3 + 3H2SO4  Cr2(SO4)3 + 3H2O

Cr2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2 2Cr(OH)3 + 3(NH4)2SO4

2Cr(OH)3  (nung) Cr2O3 + 3H2O

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 155 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON