YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dung dịch có [H+] =  0,01M. Môi trường của dung dịch là:

  • A. Kiềm
  • B. axit
  • C. trung tính
  • D. không xác định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  pH = – log 0,01 = 2 

  môi trường axit

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41889

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON