AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dung dịch có [H+] =  0,01M. Môi trường của dung dịch là:

  • A. Kiềm
  • B. axit
  • C. trung tính
  • D. không xác định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  pH = – log 0,01 = 2 

  môi trường axit

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>