AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong dd HNO3 0.01M thì tích số ion của nước ở nhiệt độ bất kì là: 

  • A. =10-14 
  • B. >10-14 
  • C. <10-14 
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ở 25 độ C tích số ion của H2O là 10-14 còn tùy nhiệt độ tích số ion của H2O sẽ thay đổi.

  Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>