YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có 4 dung dịch có nồng độ bằng nhau: HCl (pH = a); H2SO4 (pH = b); NH4Cl (pH = c); NaOH (pH = d). Kết quả nào sau đây đúng:

  • A. d < c < a < b.
  • B. a < b < c < d.
  • C. c < a < d < b.
  • D. b < a < c < d.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cùng nồng độ mol ⇒ H2SO4 sinh ra nhiều H+ nhất ⇒ có pH thấp nhất.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6854

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON