YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Có 4 dung dịch có nồng độ bằng nhau: HCl (pH = a); H2SO4 (pH = b); NH4Cl (pH = c); NaOH (pH = d). Kết quả nào sau đây đúng:

  • A. d < c < a < b.
  • B. a < b < c < d.
  • C. c < a < d < b.
  • D. b < a < c < d.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cùng nồng độ mol ⇒ H2SO4 sinh ra nhiều H+ nhất ⇒ có pH thấp nhất.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6854

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF