ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong dung dịch HCl  0,001 M.Tích số ion của nước là

  • A. [ H+  ] .[ OH- ] <1,0.10 -14
  • B. [ H+  ] .[ OH- ] =1,0.10 -14      
  • C. [ H+ ] .[ OH- ]> 1,0.10 -14
  • D. [ H+ ] .[ OH-] \(\geq\) 1,0.10 -14

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ở 25oC, hằng số KH2O gọi là tích số ion của nước.

  KH2O = [H+]. [OH-]   = 10-14

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6850

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF