YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong dung dịch HCl  0,001 M.Tích số ion của nước là

  • A. [ H+  ] .[ OH- ] <1,0.10 -14
  • B. [ H+  ] .[ OH- ] =1,0.10 -14      
  • C. [ H+ ] .[ OH- ]> 1,0.10 -14
  • D. [ H+ ] .[ OH-] \(\geq\) 1,0.10 -14

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ở 25oC, hằng số KH2O gọi là tích số ion của nước.

  KH2O = [H+]. [OH-]   = 10-14

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6850

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF