YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hòa tan m gam Na vào nước được 100 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của m bằng:

  • A. 0,23 gam.
  • B. 2,3 gam.
  • C. 3,45 gam.
  • D. 0,46 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  pH = 13 ⇒ pOH = 1 ⇒ [OH-] = 0,1M ⇒ nNaOH = 0,01 mol = nNa (BT nguyên tố)
  ⇒ m = 0,23 g

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6858

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF