YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hòa tan m gam Na vào nước được 100 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của m bằng:

  • A. 0,23 gam.
  • B. 2,3 gam.
  • C. 3,45 gam.
  • D. 0,46 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  pH = 13 ⇒ pOH = 1 ⇒ [OH-] = 0,1M ⇒ nNaOH = 0,01 mol = nNa (BT nguyên tố)
  ⇒ m = 0,23 g

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6858

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON