YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thứ tự tăng dần độ bazơ của các dung dịch sau : dd A (pH = 9), dd B (pH = 7), dd C (pH = 3), dd D (pH = 11) là 

  • A. dd D, dd A, dd B, dd C 
  • B. dd D, dd B, dd C, dd A 
  • C. dd C, dd B, dd A, dd D 
  • D. dd A, dd B, dd C, dd D 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thứ tự tăng dần độ bazơ là dãy có pH tăng dần: dung dịch C < dung dịch B < dung dịch A < Dung dịch D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6861

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON