AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đâu là Chất chỉ thị axit - bazơ

  • A. Nước
  • B. Dầu ăn
  • C. Qùy tím
  • D. Rươuk etylic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chất chỉ thị axit – bazơ: là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch.

  Màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

  – pH≤6  : Quỳ hóa đỏ, phenolphtalein không màu.

  – pH=7: Quỳ không đổi màu, phenolphtalein không màu.

  – pH≥8: Quỳ hóa xanh, phenolphtalein không màu.

  – pH≥8,3: Quỳ hóa xanh, phenolphtalein hóa hồng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>