YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy chỉ ra công thức sai về pH 

  • A. pH = -lg [H+]  
  • B. pH + pOH = 14
  • C. [H+] = 10a thì pH= a          
  • D. [H+]. [OH-] = 10-14

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dung dịch được sử dụng nhiều thường có [H+]  trong khoảng 10 -1 à 10-14 M. Để tránh ghi giá trị [H+]   với số mũ âm, người ta dùng pH.

  Công thức [H+] = 10-a thì pH= a    

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6848

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF