ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hãy chỉ ra công thức sai về pH 

  • A. pH = -lg [H+]  
  • B. pH + pOH = 14
  • C. [H+] = 10a thì pH= a          
  • D. [H+]. [OH-] = 10-14

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dung dịch được sử dụng nhiều thường có [H+]  trong khoảng 10 -1 à 10-14 M. Để tránh ghi giá trị [H+]   với số mũ âm, người ta dùng pH.

  Công thức [H+] = 10-a thì pH= a    

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6848

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF