AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào 

  • A. áp suất.
  • B. nhiệt độ.
  • C. sự có mặt của axit hòa tan.
  • D. sự có mặt của bazơ hòa tan.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tích số ion của nước phụ thuộc vào nhiệt độ, là hằng số ở nhiệt độ nhất định và là hằng số cả trong dd loãng của các chất khác nhau. Tuy nhiên ở nhiệt độ không khác nhiều 25*C, 1 cách gần đúng có thể coi kH2O=1014

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>