YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp các dung dịch loãng có nồng độ mol như nhau theo thứ tự pH tăng dần: 
  KHSO4, HF, H2SO4, Na2CO3

  • A. Na2CO3 -> KHSO4-> HF -> H2SO4
  • B. H2SO4 -> KHSO4-> HF -> Na2CO3
  • C. KHSO4-> Na2CO3 -> HF -> H2SO4
  • D. Na2CO3 -> HF ->  KHSO4 -> H2SO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  KHSO4, HF, H2SO4, Na2CO3
  Sắp xếp theo thứ tự Ph tăng dần
  Na2CO3 -> KHSO4-> HF -> H2SO4

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 41887

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON