YOMEDIA
ZUNIA12

Cho các thí nghiệm sau: (a) Đốt \(H_2S\) trong \(O_2\) dư. (b) Đun nóng dung dịch bão hòa \(NH_4Cl\) và \(NaNO_2\).

(c) Đốt P trong O2 dư. 

(d) Dẫn khí F2 vào NaOH loãng. 

(e) Cho NH3 tiếp xúc với CrO3

(g) Cho H2SO4 loãng vào Na2S2O3

Số thí nghiệm tạo ra chất khí là: 

A.5

B.3

C.4

D.2

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Các thí nghiệm xảy ra phản ứng tạo chất khí là: 

  (a) H2S + 1,5O2 → SO2 + H2

  (b) NH4Cl + NaNO2 → NaCl + N2 + 2H2O ( đun nóng) 

  (d) 4F2 + 6NaOH → F2O + 6NaF + O2 + 3H2

  (e) 2NH3 + 2CrO3 → N2 + Cr2O3 + 3H2

  (g) H2SO4 + Na2S2O3 → Na2SO4 + S + SO2 + H2

  →Có 5 thí nghiệm thỏa mãn 

    bởi thanh duy 29/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF