YOMEDIA
ZUNIA12

Hòa tan hết 1 lượng S và 0,01 mol \(Cu_2S\) trong \(HNO_3\) đặc nóng sau phản ứng thu được dung dịch chứa 1 chất tan duy nhất và sản phẩm khử là \(NO_2\) duy nhất. Hấp thụ hết lượng \(NO_2\) này bằng 200 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A.15,2

B.12,64

C.13,92

D.18,4

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Do dung dịch sau phản ứng chỉ chứa 1 chất tan duy nhất 

  → Đó phải là CuSO4 và NO3- chuyển hết thành NO2 

  → Bảo toàn : nCu = nS → 0,02 = 0,01 + nS → nS = 0,01 mol 

  Quá trình cho nhận e: +/ Cho e: Cu2S → 2Cu+2 + S+6 + 10e 

  S → S+6 + 6e 

  +/ Nhận e : N+5 → N+4 + 1e 

  → Bảo toàn e : 10.0,01 + 6.0,01 = nNO2 = 0,16 mol 

  +/ 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2

  → Chất rắn gồm 0,08 mol NaNO3 ; 0,08 mol NaNO2 ; 0,04 mol NaOH dư 

  → m = 13,92g 

    bởi Bo bo 29/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON