YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 79 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 79 sách GK Hóa lớp 12

Nêu những tính chất hóa học giống và khác nhau giữa silic và cacbon. Viết các phương trình hóa học để minh họa?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Giống nhau:

Đều có các số oxi hóa -4; 0; +2; +4

Vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa

Tính khử  

\(\begin{array}{l}
C + {O_2} \to C{O_2}\\
Si + {O_2} \to C{O_2}
\end{array}\)

Tính oxi hóa

\(\begin{array}{l}
4Al + 3C \to C{l_2}{C_3}\\
2Mg + Si \to M{g_2}Si
\end{array}\)

Khác nhau:

Cacbon chủ yếu thể hiện tính khử

Silic tác dụng dễ dàng với dung dịch kiềm

Số oxi hóa +2 ít đặc trưng đối với silic

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 79 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON