ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 17.2 trang 25 SBT Hóa học 11

Bài tập 17.2 trang 25 SBT Hóa học 11

Silic và nhôm đều phản ứng được với dung dịch các chất trong dãy nào sau đây ?

A. HCl, HF          

B. NaOH, KOH

C. Na2CO3, KHCO3                                

D. BaCl2, AgNO3

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.2

 
 

Silic và nhôm đều phản ứng được với NaOH, KOH.

⇒ Chọn B.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.2 trang 25 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1