ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 6 trang 79 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 79 sách GK Hóa lớp 12

Cho hỗn hợp silic và than có khối lượng 20,0 gam tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đặc, đun nóng. Phản ứng giải phóng ra 13,44 lít khí hidro (đktc). Xác định thành phần phần trăm khối lượng của silic trong hỗn hợp ban đầu, biết rằng phản ứng xảy ra với hiệu suất 100%.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Si + 2NaOH + 2H2O → Na2SiO3  + 2H2

1mol                                        2mol

0,30 mol                                 0,60 mol

%mSi  =  \(\frac{{0,3.28}}{{20}}.100\% \) . 100% = 42%

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 79 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1