ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 17.6 trang 25 SBT Hóa học 11

Bài tập 17.6 trang 25 SBT Hóa học 11

Có a gam hỗn hợp X gồm Si và Al tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,792 lít hiđro. Mặt khác, cũng lượng hỗn hợp X như trên khi tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 0,672 lít hiđro.

Tính a, biết rằng các thể tích khí đều được đo ở đktc và Al tác dụng với dung dịch NaOH theo phản ứng:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.6

 
 

- Si và Al phản ứng với dung dịch NaOH:

Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

- Khi X tác dụng với HCl, chỉ có Al tham gia phản ứng:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Theo (3): nAl = 2nH2/3 = 0,0200 (mol)

Khối lượng Al trong hỗn hợp X là: 0,0200 x 27 = 0,540 (g)

Theo (2): nH2 = 3nAl/2 = 0,0300 (mol)

Theo (1): nSi = nH2/2 = 0,0250 (mol)

Khối lượng Si trong hỗn hợp X là: 0,0250 x 28 = 0,700 (g)

a = mAl + mSi = 0,540 + 0,700 = 1,240 (g).

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.6 trang 25 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Anh Nguyễn

  cho các oxit : SiO2 , CaO , Fe2O3 , CuO , Al2O3 . để phân biệt từng oxit trên , chỉ được dùng chất nào làm thuốc thử trong các chất sau : dung dịch NaOH , H2O , dung dịch HCl ? viết phương trình phản ứng (nếu có) .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thu hằng

  cho hỗn hợp silic và than có khối lượng 20 gam tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đặc , đun nóng . Phản ứng giải phóng ra 13,44 lít khí hidro (điều kiện tiêu chuẩn) .

  xác định thành phần phần trăm của silic trong hỗn hợp ban đầu , biết rằng phản ứng xảy ra với hiệu suất 100% .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1