YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 92 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 92 SGK Hóa học 11 nâng cao

Từ silic đioxit và các chất cần thiết khác, hãy viết các phương trình hóa học điều chế axit silixic.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Từ SiO2 điều chế H2SiO3

SiO2 + 2NaOH đặc → Na2SiO3 + H2O   (đk: nhiệt độ)

Na2SiO+ 2HCl →  2NaCl + H2SiO3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 92 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON