ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 79 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 79 sách GK Hóa lớp 12

Khi cho nước tác dụng với oxit axit thì axit sẽ không được tạo thành, nếu oxit axit đó là:

A. Cacon đioxit

B. Lưu huỳnh đioxit

C. Silic đioxit

D. Đinitơ pentaoxit

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Khi cho nước tác dụng với oxit axit thì axit sẽ không được tạo thành, nếu oxit axit đó là silic đioxit

⇒ Chọn C.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 79 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1