YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 92 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 92 SGK Hóa học 11 nâng cao

Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ sau đây: Silic đioxit → natri silicat → axit silixic → silic đioxit →silic

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

SiO2 + 2NaOH đặc → Na2SiO3 + H2O   (đk: nhiệt độ)

Na2SiO+ 2HCl →  2NaCl + H2SiO3

H2SiO3 →  SiO2 + H2O   (đk: nhiệt độ)

SiO+ 2C →  Si + 2CO   (đk: nhiệt độ)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 92 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON