ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 92 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 92 SGK Hóa học 11 nâng cao

Khi đốt cháy hỗn hợp SiH4 và CH4 thu được một sản phẩm rắn cân nặng 6 gam và sản phẩm khí. Cho sản phẩm khí đó đi qua dung dịch Ca(OH)2 lấy dư thu được 30 gam kết tủa. Xác định thành phần % thể tích của hỗn hợp khí.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

SiH4 + 2O2 → SiO2 + 2H2O  (1)

0,1                      0,1

CH4 + 2O2  →  CO2 + 2H2O   (2)

0,3                     0,3

CO2 + Ca(OH)2  →  CaCO3 + H2O  (3)

0,3                               0,3

nSiO2 = 0,1 mol

nCaCO3 = 0,3 mol

Từ (1): nSiH4 = nSiO2 = 0,1 mol

Từ (2) và (3): nCH4 = nCO2 = nCaCO3 = 0,3 mol

Tính phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp:

%VSiH4 = (0,1.100) : (0,1 + 0,3) = 25%

%VCH4 = 100-25 = 75%

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 92 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1