YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 92 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 92 SGK Hóa học 11 nâng cao

Khi đốt cháy hỗn hợp SiH4 và CH4 thu được một sản phẩm rắn cân nặng 6 gam và sản phẩm khí. Cho sản phẩm khí đó đi qua dung dịch Ca(OH)2 lấy dư thu được 30 gam kết tủa. Xác định thành phần % thể tích của hỗn hợp khí.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

SiH4 + 2O2 → SiO2 + 2H2O  (1)

0,1                      0,1

CH4 + 2O2  →  CO2 + 2H2O   (2)

0,3                     0,3

CO2 + Ca(OH)2  →  CaCO3 + H2O  (3)

0,3                               0,3

nSiO2 = 0,1 mol

nCaCO3 = 0,3 mol

Từ (1): nSiH4 = nSiO2 = 0,1 mol

Từ (2) và (3): nCH4 = nCO2 = nCaCO3 = 0,3 mol

Tính phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp:

%VSiH4 = (0,1.100) : (0,1 + 0,3) = 25%

%VCH4 = 100-25 = 75%

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 92 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON