• Câu hỏi:

  Tính chất sát trùng và tẩy màu của nước Gia-ven là do nguyên nhân nào sau đây?

  • A. Do chất NaOCl phân hủy ra oxi nguyên tử có tính oxi hóa mạnh
  • B. Do chất NaOCl phân hủy ra Cl2 là chất oxi hóa mạnh
  • C. Do chất NaOCl, nguyên tử Cl có số oxi hóa là +1, thể hiện tính oxi hóa mạnh.
  • D. Do chất NaOCl trong nước Gia-ven có tính tẩy màu và sát trùng .

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC