ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các phản ứng sau:

  Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O

  NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO

  Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O

  CaOCl2 + CO2 + H2O → CaCO3 + CaCl2 + HClO

  Trong các phản ứng trên, số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Có tất cả 2 phản ứng → Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 115584

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON