YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây sai?

  • A.

   Nước Gia-ven là dung dịch hỗn hợp muối NaCl và NaClO.

  • B.

   Clorua vôi là chất bột màu trắng, xốp, có tính oxi hóa mạnh.

  • C.

   Nước Gia-ven dung để tẩy trắng vải, sợi và tẩy uế chuồng trại chăn nuôi, nhà vệ sinh.

  • D. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axit.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Clorua vôi là muối của kim loại canxi với hai gốc axit là clorua (Cl−) và hipoclorit (ClO−). 

  Đáp án sai là D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 115580

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON