YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nước Gia-ven là hỗn hợp các chất nào sau đây? 

  • A. HCl, HClO, H2O
  • B. NaCl, NaClO, H2O
  • C. NaCl, NaClO3, H2O
  • D. NaCl, NaClO4, H2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nước Gia-ven là hỗn hợp  NaCl, NaClO và H2O

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15425

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON