YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong một loại nước clo ở 25℃, người ta xác định được nồng độ của clo là 0,06M, còn nồng độ của HCl và HClO đều là 0,03M. Thể tích khí clo (đktc) cần dùng để điều chế 5 lít nước clo trên là

  • A. 6,72 lít.   
  • B. 3,36 lít.  
  • C. 10,08 lít.   
  • D. 13,44 lít.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  nCl2 dư = 0,06 . 5 = 0,3 mol, nHCl = 0,03 . 5 = 0,15 mol

  Cl2 + H20 → HCl + HClO

  ⇒ nCl2 (bd) = 0,3 + 0,15 = 0,45 (mol) ⇒ V = 0,45.22,4 = 10,08 (lít)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 115587

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON