YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng trong các câu sau:

  • A. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axit
  • B. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với hai loại gốc axit
  • C. Clorua vôi là muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một loại gốc axit
  • D. Clorua vôi không phải là muối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với hai loại gốc axit

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15424

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON