ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 50 SGK GDCD 9

Giải bài 3 tr 50 sách GK GDCD LỚP 9

Trong các quyền sau, quyền nào là quyền lao động?

a) Quyền được thuê mướn lao động

b) Quyền mở trường dạy học, đào tạo nghề

c) Quyền sở hữu tài sản

d) Quyền được thành lập công ti, doanh nghiệp

đ) Quyền sử dụng đất

e) Quyền tự do kinh doanh.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Quyền lao động là các quyền: (b), (d), (e).

-- Mod GDCD 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 50 SGK GDCD 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1