• Câu hỏi:

  Thế nào là kinh doanh đúng pháp luật? 

  • A. Người kinh doanh phải kê khai đúng số vốn
  • B. Kinh doanh hàng lâu, hàng giả
  • C. Kinh doanh hàng không phải kê khai
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC