YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 47 SGK GDCD 9

Giải bài 2 tr 47 sách GK GDCD LỚP 9

Trong giấy phép kinh doanh của bà H có 8 loại hàng, nhưng Ban quản lí thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của bà có bán tới 12 loại hàng. Theo em, bà H có vi phạm quy định về kinh doanh không? Nếu có thì đó là vi phạm gì?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Bà H đã vi phạm quy định về kinh doanh, bà H đã kinh doanh không đúng mặt hàng ghi trong giấy phép, bà đã vi phạm pháp luật về kinh doanh. Vì, trong giấy phép kinh doanh của mình bà đăng kí 8 mặt hàng nhưng thực tế khi kiểm tra Ban quản lí thị trường phát hiện cửa hành bà có 12 mặt hàng.

-- Mod GDCD 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 47 SGK GDCD 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON