GDCD 7 Bài 2: Trung thực

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Bài này sẽ giúp các em hiểu được thế nào là trung thực, biểu hiện của lòng trung thực và vì sao cần phải trung thực? Ý nghĩa của trung thực. Qua đó hình thành ở thái độ quý trọng và ủng hộ những việc làm trung thực, phản đối, đấu tranh với những hành vi thiếu trung thực. Bên cạnh đó biết phân biệt các hành vi thể hiện tính trung thực và không trung thực trong cuộc sống hàng ngày và có thể tự kiểm tra hành vi của minh và biện pháp rèn luyện tính trung thực.

Tóm tắt bài

I. Truyện đọc

 • Sự công minh, chính trực của một nhân tài
 • Không ưa thích, kình địch, chơi xấu, làm giảm danh tiếng, làm hại sự nghiệp.
 • Sợ danh tiếng của Mi-ken-lăng-giơ nổi tiếng lấn át mình.
 • Oán hận, tức giận.
 • Công khai đánh giá cao Bra-man-tơ là người vĩ đại.
 • Ông thẳng thắn, tôn trọng và nói sự thật, đánh giá đúng sự việc.
 • Ông là người trung thực, tôn trọng công lý, công minh chính trực.

II. Nội dung bài học

1. Khái niệm

 • Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, chân lí, lẽ phải, sống ngay thẳng, thật thà và dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm. Người trung thực là người không chấp nhận sự giả dối, gian lận, không vì lợi ích riêng của mình mà che dấu hoặc làm sai lệch sự thật

2. Biểu hiện của tính trung thực

 • Trong học tập: Ngay thẳng, không gian dối (không quay cóp, chép bài bạn...)
 • Trong quan hệ với mọi người: Không nói xấu hay tranh công, đỗ lỗi cho người khác, dũng cảm nhận khuyết điểm khi mình có lỗi.
 • Trong hành động: Bảo vệ lẽ phải, đấu tranh, phê phán việc làm sai.
 • Trái với trung thực là dối trá, xuyên tạc, bóp méo sự thật, ngược lại chân lí

3. Ý nghĩa

 • Đối với cá nhân: Giúp ta nâng cao phẩm giá, được mọi người tin yêu, kính trọng
 • Đối với xã hội: Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội

Lời kết

Qua bài này các em cần hiểu, trung thực là luôn tôn trọng sự thật, chân lí, lẽ phải, sống ngay thẳng, thật thà và dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm. Người trung thực là người không chấp nhận sự giả dối, gian lận, không vì lợi ích riêng của mình mà che dấu hoặc làm sai lệch sự thật. Và phải có thái độ sống không gian dối, không gian lận không vì lợi ích của mình mà làm việc sai trái.

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập GDCD 7 Bài 2 ở cuối bài học và tham gia làm Trắc nghiệm GDCD 7 Bài 2 có 10 câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.
Các em sẽ được tìm hiểu 1 đức tính khác qua bài học tiếp theo: Bài 3: Tự trọng

Được đề xuất cho bạn