YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 8 SGK GDCD 7

Giải bài 1 tr 8 sách GK GDCD LỚP 7

Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện tính trung thực? Giải thích vì sao?

(1) Làm hộ bài cho bạn;

(2) Quay cóp trong giờ kiểm tra;

(3) Nhận lỗi thay cho bạn;

(4) Thẳng thắn phể bình khi bạn mắc khuyết điểm;

(5) Dung cảm nhận lỗi của mình;

(6) Nhặt được của rơi, đem trả lại người mất;

(7) Bao che thiếu sót của người đã giúp đỡ mình.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Hành vi thể hiện tính trung thực (4) (5) (6). Bởi vì:

  • Hành vi (4) không bao che khuyết điểm của bạn, mà góp ý phê bình thẳng thắn với tinh thần xây dựng mong bạn nhận ra khuyết điểm để tiến bộ.
  • Hành vì (5) khi mình có khuyết điểm: ngay thẳng thật thà, dũng cảm nhận lỗi để sửa chữa những lỗi lầm trở thành người tốt
  • Hành vi (6) biểu hiện của sự thật thà, không gian dối, không tham lam của người khác.

-- Mod GDCD 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 8 SGK GDCD 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON