YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 37 SGK GDCD 10

Giải bài 4 tr 37 sách GK GDCD LỚP 10

Em hãy nhận xét một vài hiện tượng biểu hiện sự phủ định biện chứng trong việc thờ cúng, lễ hội, ma chay, cưới xin ở nước ta hiện nay.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Phủ định biện chứng là phủ định do sự phát triển của bản thân sự vật, hiện tượng có kế thừa của những yếu tố tích cực của sự vật hiện tượng củ để phát triển sự vật hiện tượng mới
  • Lễ hội: Ta kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp, loại bỏ những hoạt động xấu như cờ bạc trong các dịp này.
  • Thờ cúng:
    • Kế thừa truyền thống biết ơn tổ tiên, là phong tục tập quán tốt đẹp.
    • Xóa bỏ thủ tục lạc hậu gây ảnh hưởng xấu đến đời sống người dân.
  • Cưới xin: Thể hiện nếp sống văn hóa, văn minh và tiết kiệm.

-- Mod GDCD 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 37 SGK GDCD 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON