ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 27 SGK Địa lý 9

Giải bài 3 tr 27 sách GK Địa lớp 9

Cho những ví dụ cụ thể để thấy rõ vai trò của thị trường đối với tình hình sản xuất một số nông sản ở địa phương em.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 
 • Liên hệ thực tế địa phương về một số nông sản được sản xuất nhiều nếu như có thị trường tiêu thụ; ngược lại, có những loại nông sản đang được sản xuất nhiều, nhưng khi thị trường từ chối hoặc thu hẹp thì hầu như không phát triển sản xuất nữa.

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 27 SGK Địa lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bo Bo

  tai sao nong nghiep lai phu thuoc chat che vao cac nhan to tu nhien

  giup mk ne.

  mai fai nop rui

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Mai Rừng

  1) trình bày đặc điểm,tình hình phát triển và phân bố của sản xuất nông nghiệp nước ta ?

  2) Dựa vào bảng số liệu sau: diện tích đất nông nghiệp, dân số của cả nước và đồng bằng sông Hồng năm 200

  vùng

  dất nông nghiệp ( nghìn/ha) triệu người(triệu người)
  Cả nươc 9406,8 79,7
  đồng bằng sông hồng 855,2 17,5

  a) vẽ biểu đồ thể hiện bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng và cả nước (ha/người). Nhận xét.

  3) Hãy cho biết điều kiện tự nhiên vùng Duyên hải nam trung bộ có thuận lợi và khó khăn gì để phát triển kinh tế ?

  4) nguồn lao động nước ta có thuận lợi và khó khăn gì ?

  5) Lao động nước ta có đặc điểm gì? Theo em, ta cần làm gì để nâng cao chất lượng lao động và giải quyết tốt vấn đề thiếu việc làm ở nước ta ?

  GIAI HỘ MÌNH VỚI NHA ĐANG CẦN GẤP Á !!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Việc cải thiện hệ thống đường giao thông có ý nghĩa như thế nào với việc phát triển công nghiệp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Giúp mình với

  Vì sao nói tài nguyên đất ảnh hưởng dến sản xuất nông nghiệp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Theo em, nhân tố nào là quan trọng nhất đối với sự phát triển và phân bố nông nghiệp( các nhân tố tự nhiên hay các nhân tố kinh tế- xã hội)? Giải thích vì sao?
  Em đang cần gấp, mọi người đi ngang giúp em với, em cảm ơn trước ạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1