ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4 trang 22 SBT Địa lí 9

Bài tập 4 trang 22 SBT Địa lí 9

Điền nội dung thích hợp vào ô trống để hoàn thành sơ đồ ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp:

- Tự nhiên:

+ Tài nguyên đất

+ Tài nguyên khí hậu

+ Tài nguyên nước

+ Tài nguyên sinh vật

=> tạo cơ sở, nền tảng cho phân bố nông nghiệp.

- Kinh tế - xã hội:

+ Dân cư và lao động nông thôn

+ Cơ sở vật chất- kĩ thuật.

+ Chính sách phát triển nông nghiệp

+ Thị trường trong và ngoài nước.

=> Là nhân tố quyết định tạo nên những thành tựu trong nông nghiệp.

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 22 SBT Địa lí 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON