ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3 trang 22 SBT Địa lí 9

Bài tập 3 trang 22 SBT Địa lí 9

Sự phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Sự phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp:

- Nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

- Tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của hàng nông sản.

- Thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng thị trường xuất khẩu, có thể xâm nhập vào thị trường khó tính như EU.

- Thúc đẩy sự phát triển các vùng chuyên canh với quy mô lớn.

- Nhờ sự hỗ trợ tích cực của công nghiệp chế biến, ngành nông nghiệp nước ta trở thành ngành sản xuất hàng hoá.

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 22 SBT Địa lí 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON